Zadzwoń 600 700 800
Zadzwoń 22 129 14 90
Zamów Rozmowę - Zadzwonimy Do Ciebie
Zadzwonimy do Ciebie Zamów rozmowę

Polityka prywatności Multimedica24 Sp. z o.o.

Polityka prywatności Multimedica24 Sp. z o.o. (dalej jako Multimedica24) dotyczy strony internetowej w domenie multipakiety.pl oraz innych stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie Multimedica24 Sp. z o. o. i jest dokumentem opisującym najważniejsze kwestie w zakresie danych osobowych, w tym ich przetwarzania, sposobach ich gromadzenia i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane te dotyczą. Powyższe ma na celu jak najbardziej precyzyjne poinformowanie Państwa o powyższym, szczególnie wobec treści nowych przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych, zwłaszcza w związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Polityka prywatności Multimedica24 ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Multimedica24 Sp. z o.o. jest Administratorem danych osobowych i przetwarza te dane.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Multimedica24 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000768213 Regon 382400605, NIP 5223148179, o kapitale zakładowym 5.000 PLN opłaconym w całości.

Dane osobowe

Multimedica24, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji na Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:
1. Imię i Nazwisko
2. Adres Zamieszkania
3. Adres Korespondencyjny – jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania
4. Adres Poczty Elektronicznej (adres e-mail)
5. Numer Telefonu
6. Numer PESEL

Państwa dane osobowe przetwarzane są w różnych celach, jednak zawsze w celach jasno określonych i uzasadnionych oraz uwzględniających odpowiednie podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy ich przechowywania. Podkreślamy, że zanim dojdzie do pozyskania Państwa danych osobowych, Multimedica24 w pierwszej kolejności, spełniając nałożony na niego, jako potencjalnego Administratora danych osobowych, obowiązek informacyjny, przedstawi Państwu wszelkie informacje niezbędne do tego, aby świadomie podjęli Państwo decyzję co do celu i zakresu podawanych danych osobowych.

Dodatkowo zapewniamy, że zakres gromadzenia przez Multimedica24 danych osobowych jest zawsze adekwatny do celu, w jakim dane osobowe zostały przez Państwa udostępnione, tym samym Multimedica24 nie wykracza poza ten cel i zakres ich gromadzenia i który jest ograniczony do niezbędnego minimum.

W zakresie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych Multimedica24 zapewnia, że podjął niezbędne środki, aby dane te nie były, wolą osób trzecich, zmieniane, naruszane lub niewłaściwe wykorzystywane, jednocześnie zapewniając poufność i integralność tych danych.

Zawsze mają Państwo kontrolę nad danymi osobowymi, które zdecydowali się Państwo nam podać. W szczególności mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i żądania ich kopii. Posiadają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. W każdym z powyżej opisanych przypadków Multimedica24 podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu działania zgodnego z Państwa wolą.

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO, w dowolnym momencie.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania przez Państwa z powyżej opisanych praw mogą się Państwo skontaktować z Multimedica24 pod adresem e-mail: iod@multipakiety.pl

Pliki cookies i usługi online

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na urządzeniu końcowym (np. komputer, smartfon, tablet, laptop itp.) Państwa jako użytkownika i pozwalają w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej multipakiety.pl oraz na zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstronach internetowych.

Pliki cookies są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności. Pliki cookies nie służą bezpośrednio do zbierania danych osobowych, ale mogą zbierać dane dotyczące profilowania użytkownika przeglądarki, a po połączeniu z innymi danymi doprowadzić do możliwości identyfikacji i/lub profilowania użytkownika dla celów marketingowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

 1. a) dostosowania zawartości strony internetowej multipakiety.pl do preferencji Państwa jako użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo jako użytkownik ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
 3. c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. d) W ramach strony internetowej multipakiety.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do z góry ustalonego czasu, określonego w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies – są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności. Bez tego rodzaju plików cookies nie jest możliwe świadczenie Państwu wielu usług, które oferujemy. Ten rodzaj plików cookies nie zbiera informacji w celach marketingowych,
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu multipakiety.pl,
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej multipakiety.pl,
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację Państwa interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. f) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu końcowym. Jednak należy mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej multipakiety.pl.

Poniższa tabela zawiera zebrane informacje dotyczące wykorzystywanych przez Multimedica24 cookies, opis ich działania, zakres w jakim są one wykorzystywane oraz ich rodzaj:

Nazwa Cookie Opis Rodzaj
_dc_gtm_UA-73251446-1 Cookie zapisywany przez Google Tag Manager na potrzeby wczytania kontenerów Stały
_ga Cookie zapisywany przez Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych Stały
_gid Cookie zapisywany przez Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych Stały
session Cookie sesji użytkownika, niezbędny do działania systemu Sesyjny
1P_JAR Cookie zapisywany przez Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych i analitycznych Stały
CONSENT Cookie zapisywany przez Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych i analitycznych Stały
NID Cookie zapisywany przez Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych i analitycznych Stały

Wyjaśniamy, że w celu optymalizacji usług online Multimedica24 korzysta z różnorodnych rozwiązań w zakresie oprogramowania. Pozwala to na analizę Państwa potrzeb i służy stałemu udoskonalaniu intuicyjności oraz jakości usług online. Na potrzeby tej analizy, która ma być przede wszystkim efektywna przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. Te dane to dane zanonimizowanego połączenia oraz dane o sekwencji uruchamianych łączy (clickstream data), odnoszące się do używanej przeglądarki, liczby wizyt/wejść na stronę oraz zachowania danych użytkowników odwiedzających stronę internetową multipakiety.pl. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę multipakiety.pl.

W ramach prowadzonych przez siebie działań Multimedica24 wykorzystuje poniższe narzędzia:

 • 1. Google Analytics: celem jest zbieranie statystyk dotyczących odwiedzin strony www oraz zachowania użytkowników na stronie.

Okres przechowywania danych osobowych

Multimedica24 nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności

Korzystanie ze strony internetowej multipakiety.pl oznacza zgodę na warunki Polityki prywatności. W sytuacji braku Państwa zgody co do treści jakiegokolwiek zapisu niniejszej Polityki prywatności, Multimedica24 sugeruje nie korzystać ze strony internetowej, w szczególności prosi o nieprzesyłanie danych osobowych.

Zmiany Polityki prywatności

Multimedica24 zobowiązuje się do regularnej weryfikacji niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na m.in. nowe przepisy prawa, wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o Polityce prywatności Multimedica24 Sp. z o.o.

akceptuję